in

Organik Ürün Satışı Yapmaya Nasıl Başlanır.

Organik ve çevre dostu ürünler satın alma eğilimi hiçbir zaman yavaşlamıyor. Birçok insan bunun sadece bir moda değil, yaşam tarzı değişikliği olduğunu düşünüyor.

Organik ve çevre dostu ürünler satın alma eğilimi hiçbir zaman yavaşlamıyor. Birçok insan bunun sadece bir moda değil, yaşam tarzı değişikliği olduğunu düşünüyor. Pek çok insan organik ürünler almak ister ancak yakınında organik perakendeci yoktur. Bu gerçek bir çevrimiçi organik mağazaya başlamanızı akıllı bir iş fikri haline getirmektedir. Bu tür bir perakende satış işine başlamak, dikkatli bir planlama gerektirir, ancak kazançlı bir girişim olabilir.

Ne tür organik ürünler satmak istediğinize karar verin. Çikolata, şeker, banyo ve vücut ürünleri, kozmetik, giyim, bebek ürünleri, yiyecek karışımları, çaylar ve kahveler, otlar, reçeller ve soslar gibi birçok seçenek var.

Mağazanız için hangi izinlere ihtiyaç duyacağınızı öğrenin. Gereksinimler ilden ile değişir, ancak ürettiğiniz gıda ürünlerini satıyorsanız, bir gıda işleme iznine ihtiyacınız vardır. Toptan satın alınan ürünleri satmak için, bir yeniden satış lisansına ihtiyacınız olabilir. Hangi tür organik ürün satıyor olursanız olun, Vergi Kimlik Numarasına ihtiyacınız olacaktır. 

VERGİ LEVHASI NEDİR?

Vergi Levhası: Vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren şekil ve içeriği Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen belgedir.

VERGİ LEVHASI ASMAK ZORUNLU MUDUR?

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

VERGİ LEVHASI ALMAK ZORUNLU MUDUR?

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre, gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

KİMLER VERGİ LEVHASI ALMAK ZORUNDADIR?

Gelir vergisinde

 • Ticari kazanç sahipleri
 • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
 • Serbest meslek erbabı
 • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bulunma zorunluluğu getirilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

Kurumlar vergisinde

 • Anonim şirketler,
 • Limited şirketler,
 • Eshamlı komandit şirketler

VERGİ LEVHASINDA BULUNAN BİLGİLER

 • Adı ve soyadı,
 • Ticaret unvanı,
 • İş yeri adresi,
 • Vergi kimlik numarası,
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
 • Vergi türü,
 • İşe başlama tarihi,
 • Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)
  • Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

VERGİ LEVHASI NASIL ALINIR?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Vergi levhası almak için http://intvrg.gib.gov.tr adresinde kullanıcı girişi bölümünden size ait bilgilerin bulunduğu sayfaya giriniz. Burada “sorgulamalar” sekmesini tıklayın. Açılan pencerede yer alan seçeneklerden “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğini tıklayınız. Açılan pencereden vergi levhanızı oluşturup, çıktısını alabilirsiniz.

VERGİ LEVHALARI NEREDE BULUNDURULMALIDIR?

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde bulundurulmalıdır. Ayrıca ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığı yapan taşıtlarda da vergi levhası bulundurma mecburiyeti bulunmamaktadır.

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

VERGİ LEVHASI BULUNDURMAMANIN CEZASI NEDİR?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusudur. Cezaya ilişkin VUK’un ilgili bend hükmü aşağıdaki gibidir:

“4. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (2017 yılı için 210 TL, 2018 Yılı için 240 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Şirketinizin web sitesini tasarlayın. 

Bunu, dilerseniz Niximera Bilişim Teknolojileri sizin için gerçekleştirir. Dilerseniz yazılım işi yapan şirketlerden yardım alabilirsiniz.

Bir organik ürün distribütörüyle toptan satış hesabı oluşturun.

Ürünleriniz için bir depolama alanı belirleyin – ne kadar sattığınıza bağlı olarak küçük bir ofis veya depo alanı kiralamanız gerekebilir. Tüm ürünler fiziksel olarak bir evde saklanamaz. Örneğin, organik reçeller satmak istiyorsanız, bodrumunuz yerine sıcaklık kontrollü, kuru bir depoda saklamanız gerekir. Organik bebek kıyafetleri satmak istiyorsanız, envanterinizi yedek bir dolapta saklamaktan kurtulabilirsiniz.

Ürünlerinizi fiyatlandırın, yalnızca ürünün maliyetini değil, nakliye malzemeleri, web sitesi bakımı ve işçilik gibi genel maliyetleri de hesaba katın. 

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Gerekli belgeler nedir?

Şahıs şirketi nedir?

Birey olarak kurabileceğiniz şirketlere Şahıs Şirketi denir. Anonim şirketlerden veya limited şirketlerden kaha küçük yapıda olan firmalara şahıs şirketi denir. Anonim şirket ve Limited şirket kurma süreçlerine göre hem daha kolay, hem de daha hızlı olarak kurulumu gerçekleştirilebilir ve vergi mükellefi olabilirsiniz.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler

 • Kimlik fotokopisi,
 • (Resimli) İkametgâh senedi,
 • Noterden imza sirküleri
 • Muhasebecinize ya da Mali Müşavirinize vereceğiniz vekaletname (Eğer bu işlemleri kendiniz yapacaksanız bu vekaletnameye ihtiyacınız olmaz.)
 • Açılacak olan iş yeri/ofis kira ise kira sözleşmesi; eğer mülk sahibi siz iseniz tapu fotokopisi

Şahıs şirketi kurmanın maliyetleri

Hazırlanan belgeler, imza sirküleri, vekaletname ve muhasebeci ve mali müşavir için ödeyeceğiniz ücretler değişiklik gösterebilir. Ancak şahıs firması kurmanın maliyetleri 600 TL ile 900 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

Limited (LTD) şirket nedir?

Limited şirket, ekonomik faaliyetleri gerçekleştirebileceğiniz, gerçek veya tüzel kişi/ler tarafından kurulan bir şirket türüdür. Bu şirket türünde birden fazla ortaklık olabilir ve şirket yapısı 50 kişiye kadar artırılabilir.

Limited şirketi kurmak için gerekli belgeler ve maliyetleri

Limited şirket kurma maliyetleri ortak, müdür sayısı, kira tutarı, sektör ve bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Buradaki ücretler bir standart değer olarak sunulmuştur.

 • Tek ortak
 • Tek müdür
 • Sermaye 10.000 TL
 • Kira 2.000 TL

Noter maliyetleri

 • Müdür için imza beyannamesi, 1 adet 35 TL
 • Kuruluş vekaleti, 1 adet 80 TL
 • Nüfus cüzdanı örneği (her ortak için 3 adet) 30 TL
 • Ana sözleşme onayı, 1 adet 150 TL
 • İmza sirküleri (her müdür için 1 adet) 90 TL
 • Ticaret defter onayı (50 sayfalık) 150 TL
 • Şirket kuruluşu sonrası mali müşavir vekaleti 120 TL
 • Toplam 655 TL

Vergi dairesi masrafları

 • Kira damga vergisi (kefilli) 2000×12 = 24.000 x1,89 / 1000 = 45,36 TL
 • Kira damga vergisi (kefilsiz) 2000×12 = 24.000 x11,37 / 1000 = 272,88 TL
 • Her nüsha için damga vergisi ödenmesi gerekir.

Ticaret Odası

 • Sicil kaydı, 1000 TL
 • Faaliyet Belgesi, 10 TL
 • Toplam: 1010 TL

Banka

 • Rekabet kurulu ödemesi: 10.000 x 4 / 10.000 = 4 TL
 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilir. 10.000 / 4 = 2.500 TL. (Bu ücret, şirket kurulumunun ardından geri çekilebilir)

Mali müşavir

 • Şirket kuruluş ücreti, 750 TL

Matbaa

 • Şirket kaşesi, 2 adet: 30 TL
 • Fatura ve İrsaliye 1 cilt, 50 TL
 • Toplam: 80 TL

Toplam maliyet:2544,36 TL (*kira damga vergisi “kefilli” üzerinden hesaplanmıştır)

Organik Ürün E-Ticaret Sayfası Açmanın Avantajları

Kendi markanızı yaratabilirsiniz

Kendi markanızı yaratarak, tüketicilerin sizi isminizle ve yaptığınız işe tanımalarını sağlamak için kendi e-ticaret sitenizin olması gerekir. Sanal pazar yerleri üzerinde satış yapmak, marka bilinirliği oluşturmanızı zorlaştırır. Bu sebeple de kendi online mağazanızın olması oldukça önemlidir.

Dijital pazarlama ve reklam çalışmaları yapabilirsiniz

Kendi e-ticaret sitenizin olması dijital pazarlama ve reklam çalışmalarında daha özgür olarak, tüketicileri e-ticaret sitenize yönlendirerek geri dönüşümlerinizi artırma konusunda etkilidir. Marka bilinirliğini artırarak, ürünlerinizin tanıtımını yaparak, kendi müşteri kitlenizi oluşturabilirsiniz.

Ürün fiyatlandırmaları ve kampanyalarda daha özgür olabilirsiniz

Sanal pazar yerlerinde satış yaptığınızda, bu mecraların fiyatlandırma politikalarının yanı sıra ürün listeleme ya da mağaza açma ücretleri nedeniyle ürün fiyatlandırmalarınızı dilediğiniz gibi yapamazsınız. Bu nedenle de kendi e-ticaret siteniz üzerinde bu konuda daha özgür olabilirsiniz. Bunun yanı sıra fırsat ve kampanya çalışmalarında da dilediğiniz şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Sadık müşteri kitleleri oluşturabilirsiniz

Kendi e-ticaret sitenizi kurmak, sadık müşteri kitleleri edinmenizi de sağlar. Yaptığınız pazarlama çalışmalarının yanı sıra müşterilerinize satış öncesi ve sonrası destekler sunarak onları sadık müşterilere dönüştürebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Yükleniyor…

0

Ne düşünüyorsun?

Google Adwords Nedir? Nasıl Kullanılır?

Web Banner Nasıl Tasarlanır?