in ,

Minimum Viable Product Nedir?

Minimum Viable Product Nedir? Tanım

Minimum uygulanabilir ürün (MVP), yeni ürün geliştirmede öğrenmenin etkisini vurgulayan Lean Startup’tan bir kavramdır. Eric Ries, MVP’yi , bir ekibin müşteriler hakkında en az çabayla maksimum miktarda doğrulanmış öğrenmeyi toplamasına olanak tanıyan yeni bir ürünün sürümü olarak tanımladı . Bu doğrulanmış öğrenme, müşterilerinizin ürününüzü gerçekten satın alıp almayacağı şeklinde gelir.

MVP fikrinin arkasındaki temel dayanak, müşterilere sunabileceğiniz gerçek bir ürün (bir açılış sayfasından veya otomasyon görünümüne sahip, ancak perde arkasında tamamen manuel olan bir hizmetten başka bir şey olmayabilir) üretmenizdir. ve ürün veya hizmetle ilgili gerçek davranışlarını gözlemleyin. İnsanların bir ürünle ilgili olarak gerçekte ne yaptığını görmek, insanlara ne yapacaklarını sormaktan çok daha güvenilirdir.

Beklenen Faydalar

Bir MVP’nin birincil yararı, ürünü tam olarak geliştirmeden müşterilerinizin ürününüze olan ilgisini anlayabilmenizdir. Ürününüzün müşterilere hitap edip etmeyeceğini ne kadar erken öğrenirseniz, piyasada başarılı olamayacak bir ürün için o kadar az çaba ve harcama harcarsınız.

Ortak tuzaklar

Takımlar MVP terimini kullanır, ancak kullanım amacını veya anlamını tam olarak anlamaz. Genellikle bu anlayış eksikliği, bir MVP’nin, ürünün ticari uygulanabilirliği hakkında bilgi edinmek için yeterli olma ek kriterleri olmaksızın sunabilecekleri en küçük işlevsellik miktarı olduğuna inanmakta kendini gösterir.

Ekipler ayrıca öğrenmeye odaklanan bir MVP’yi , kazanmaya odaklanan Minimum Pazarlanabilir Özellik (MMF) veya Minimum Pazarlanabilir Ürün (MMP) için karıştırabilir. Ekip, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan doğru bir şey olup olmadığını düşünmeden bir şeyi sunmaya çok fazla odaklanmadıkça, bunun çok fazla zararı yoktur .

Takımlar, geçerli kısmı hariç tutmak için MVP’nin minimum kısmını vurgular . Teslim edilen ürün, müşterilerin ürünü kullanıp kullanmayacağına dair doğru bir değerlendirme sağlamak için yeterli kalitede değil.

Ekipler, MVP olarak düşündükleri şeyi teslim eder ve daha sonra, bu ürün hakkında aldıkları geri bildirimden bağımsız olarak, o üründe daha fazla değişiklik yapmazlar.

Potansiyel Maliyetler

Bir MVP’nin doğru kullanımı, bir ekibin müşterilerine teslim ettiği bir ürünü önemli ölçüde değiştirebileceği veya müşterilerinden aldıkları geri bildirimlere dayanarak ürünü birlikte terk edebileceği anlamına gelir. MVP’nin minimum yönü, ekipleri mümkün olan en az miktarda işi faydalı geri bildirim için yapmaya teşvik eder (Eric Ries bunu doğrulanmış öğrenme olarak ifade eder), bu da kimsenin istemediği bir ürün üzerinde çalışmaktan kaçınmalarına yardımcı olur.

kökenler

2009: MVP kavramı, Eric Ries’in Lean Startup adlı kitabında açıklamasından sonra popülerlik kazandı.

Kullanım İşaretleri

Bir ekip, MVP’yi bir deney stratejisinin temel parçası olarak etkin bir şekilde kullanır. Müşterilerinin bir ihtiyacı olduğunu ve ekibin üzerinde çalıştığı ürünün bu ihtiyacı karşıladığını varsayıyorlar. Ekip daha sonra, müşterilerin ürünü bu ihtiyaçları karşılamak için gerçekten kullanıp kullanmayacaklarını öğrenmek için bu müşterilere bir şeyler teslim eder. Ekip, bu deneyden elde edilen bilgilere dayanarak ürün üzerinde çalışmaya devam eder, değiştirir veya iptal eder.

İlk defa Frank Robinson tarafından kullanılmış olan Minimum Viable Product terimi, Eric Ries tarafından popüler hale getirilmiş bir terimdir.

MVP (Minimum Viable Product), riske karşı en yüksek yatırım getirisine sahip olan üründür. Sadece pazarda tutunabilecek kadar özelliğe sahip olan MVP, erken müşterilerin (early adaptors) para ödeyeceği ya da geri bildirimde bulunabileceği en yalın üründür. 

MVP (Minimum Viable Product), zaman ve paranın en az harcandığı, fikirlerin ve fikirlerin hayata geçirilme sürecinin test edildiği süreçtir. Diğer ürünlere oran ile MVP (Minimum Viable Product) prototip bir üründür. MVP (Minimum Viable Product), en önemli Lean – Startup tekniğidir.

MVP (Minimum Viable Product), minimum uygulanabilir ürün olarak adlandırılmaktadır. Ürünü erken benimseyen müşterileri ürüne çekmek ve ürünü geliştirme döngüsünün başlarında ürün fikrini doğrulamak için yeterli özelliklere sahip olan ürün MVP (Minimum Viable Product)’dir.

MVP (Minimum Viable Product), yazılım ve benzeri gibi sektörlerde ürünü yinelemek ve iyileştirmek gibi konular için ürün ekibinin mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanıcı geri bildirimlerini alması için oldukça yardımcı olmaktadır.

Agile (çevik) metodolojisi, ürünlerin hem doğrulanması hem de kullanıcı girdisine dayalı olarak yinelenebilmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle, MVP (Minimum Viable Product), çevik geliştirme merkezli bir rol oynamaktadır.

Yalın Başlangıç metodolojisi parçası olarak minimum uygulanabilir ürün konseptini tanıtan Eric Ries, bir MVP (Minimum Viable Product)’nin amacını aşağıdaki gibi açıklamaktadır:

“Bir ekibin, müşteriler hakkında en az çaba ile maksimum miktarda doğrulanmış öğrenmeyi toplamasına olanak tanıyan yeni bir ürün sürümüdür.”

Bir şirkette bulunan ürün ekibi aşağıdaki yapmak istediği için minimum uygulanabilir bir ürün geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi seçebilir:

 • Bir ürünü mümkün olan en kısa süre içerisinde piyasaya sürmek.
 • Ürünün tam gelişimine büyük bir bütçe ayırmadan önce bir fikri gerçek kullanıcılar ile test etmek.
 • Şirketin hedef pazarına ne yankı uyandırıyor ve ne işe yaramıyor öğrenmek.

Ek olarak MVP (Minimum Viable Product)’nin faydaları aşağıdaki gibidir:

 1. Geliştirme maliyetini en aza indirir.
 2. Ürünü erkenden pazara çıkarmak için imkan sağlar.
 3. Geliştiricilerin hatalarından ders çıkarmasına yardımcı olur.
 4. Müşteriler içerisinde ürünü beğenenlerin oluşmasını sağlar.

MVP (Minimum Viable Product), şirketin ya da girişimin tüm ürünü inşa etmek zorunda kalmadan bir ürün için bir fikir doğrulamasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra, başarılı olamayacak bir ürünü oluşturmak için başka türlü ayırılabilecek zamanı ve kaynakları en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Neden Bir MVP’ye İhtiyaç Vardır?

MVP (Minimum Viable Product) üretmek, yeni ürün geliştirme süreci içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. MVP (Minimum Viable Product) metodu / metodolojisi, geleceğe yönelik kararlar almak adına pek çok şeyi daha çok kolaylaştırmaktadır. Ürünün erken müşterileri hedef kitlesini bulmayı sağlayan MVP (Minimum Viable Product), ürün geliştirme maliyetini azaltırken hipotezlerin test edilmesini kolaylaştırır. Ek olarak, erken aşama içerisinde bir pivot olanağı sağlar iken ürüne yatırım almayı kolaylaştırır. Çünkü, ürün için kullanılacak teknolojilerin test edilmesini sağlar.

MVP’nin Avantajları ve Dezavantajları

MVP’nin Avantajları

 1. Yalnızca Gerekli İşlevsellik: Başlangıç uygulamasının temel işlevini bulmaya ve uygulamaya odaklanılır. Fikri test etmek, geri bildirim toplamak, projeyi pazarda daha hızlı sunmak ve maliyetleri azaltmak için şansı elde edilir.
 2. Test Kolaylığı: Şirket ya da girişim bu yaklaşım ile temel sürümü kontrol etme şansına sahip olur. İlk başta dikkat ile düşünmeden özellik ağırlıklı genişletmeyle uğraşmak gerekmez.
 3. Müşterilerin Geri Bildirimi: MVP (Minimum Viable Product) süreci kullanıcıların fikirlerini öğrenmek ve nihai sonuç hakkındaki düşüncelerini dikkate almayı da içermektedir. Bazen müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için fikir ve niyetleri değiştirerek gereksiz geliştirme adımlarından kaçınma imkanı sağlar.
 4. Pazar Tanınırlığı: MVP, teklifin seçilen pazarı hedef aldığını kabul eder. Ek olarak, geliştiriciler kamuya sunmak istedikleri özel uygulama özelliklerini geliştirmeye odaklanır ve onu benzer projelerden ayırır.
 5. Makul Masraflar: MVP ürünü geliştirmeye başlamak, bütçe için en uygun olan yaklaşımdır. MVP sayesinde ilk fikrin çekici olduğundan emin olmak için pazar ihtiyaçlarını araştırma şansı doğar. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda kaynakları hak eden sonraki özelliklerin tam olarak ne olacağı bilinir. Başka bir avantajı ise daha az masraf olacak olmasıdır. Bunun nedeni, toplam geliştirme süresinin oldukça önemli bir ölçüde kısalmasıdır.

MVP’nin Dezavantajları

 1. Özellik Önceliklendirme: Şirketler ya da girişimler temel işlevlerini ve amaçlarını belirlemek konusunda zorluklar ile karşılaşabilmektedir. Yapılacak olan ürüne her zaman daha fazla özellik eklemek istenildiği için minimum olan ürünü tanımlamak kolay değildir. Müşterilerin kullanmadığı gereksiz işlevlere kaynak harcamak yerine basit bir ürün sunmak daha kazançlı olmaktadır.
 2. Tasarımda Uzlaşma: Ürüne çekicilik katmak istenildiği zaman kullanıcıların dikkatini çekecek tasarımlar oluşturmak gerekmektedir. Ancak, MVP oluşturur iken öncelik daima işlevsellik olmalıdır. Bu sayede, geri kalan süre içerisinde ekstra özellikler ve tasarıma vakit harcanabilmektedir.

Başarılı Bir MVP İçin Yapılması Gerekenler

Başarılı bir MVP metodu için aşağıdaki döngü dikkate alınabilir:

1. Innovators: Ürünü ilk deneyenler. En meraklı olan ve risk alan kişiler.

2. Early adopters: İlk gruba benzer şekilde yenilik sevenler. Yenilikleri kaynağından takip edenler.

3. Early majority: Temkinli olmasına rağmen yine de yeniliğe açık olan kişiler.

4. Late majority: Yeniliğe kapalı ve etraftaki herkes kullanmaya başlayınca bir ürünü kullanmayı isteyen kişiler.

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Yükleniyor…

0

Ne düşünüyorsun?

YouTube, üst düzey yöneticisini kripto para sektörüne kaptırdı!

B2B Satışları ile B2C Satışları Arasındaki Fark ve Nasıl Çalışır?